Kontakt

Serwis telefonów Warszawa

Serwis telefonów "NR6.pl"
Al. Prymasa Tysiąclecia 76d
Wola, Warszawa 01-424 Polska

serwis@nr6.pl

Zadzwoń - 737-334-472

Warunki korzystania

Warunki korzystania z serwisu

Treść strony NR6.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i winna być interpretowana wyłącznie jak informacja.

Warunki korzystania z serwisu telefonów Nr6.pl w Warszawie są następujące:

  1. Serwis telefonów Nr6.pl świadczy usługi z zakresu naprawy i serwisowania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
  2. Klient ma prawo do skorzystania z usług serwisu, pod warunkiem akceptacji niniejszych warunków korzystania z serwisu.
  3. Serwis telefonów Nr6.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania urządzenia przez klienta.
  4. Klient zobowiązuje się do dostarczenia urządzenia w stanie zgodnym z opisem podanym w formularzu zgłoszeniowym oraz wraz z kompletem akcesoriów.
  5. Serwis telefonów Nr6.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji usługi, jeśli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna.
  6. Ceny za usługi serwisowe są ustalane indywidualnie, w zależności od rodzaju i stopnia uszkodzenia urządzenia. Koszty naprawy oraz termin jej wykonania będą uzgodnione z klientem przed rozpoczęciem prac serwisowych.
  7. Serwis telefonów Nr6.pl nie udziela gwarancji na naprawione urządzenia, jednak zapewnia, że naprawy są wykonywane z należytą starannością i zgodnie z zasadami sztuki.
  8. Klient zobowiązuje się do zapłaty za usługę serwisową po odbiorze urządzenia. W przypadku braku odbioru urządzenia w terminie 30 dni od zakończenia naprawy, serwis telefonów Nr6.pl ma prawo do naliczenia opłaty za przechowywanie urządzenia.
  9. Serwis telefonów Nr6.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków korzystania z serwisu w dowolnym czasie.

Naprawa

Phubbing a fonoholizm

Jul 3, 2023 przez Administrator

Phubbing i fonoholizm to dwa powiązane ze sobą terminy, które odnoszą się do nadmiernej... więcej

Phubbing co to jest?

Phubbing co to jest?

Jul 3, 2023 przez Administrator

Phubbing to połączenie dwóch słów: "phone" (telefon) i... więcej

Jak radzić sobie z uzależnieniem od telefonu?

Jul 3, 2023 przez Administrator

Uzależnienie od telefonu, znane również jako uzależnienie od smartfona lub... więcej